Per pageltusią žolę atbėgo rugsėjis.
Greit pakvips gelsvais lapais ir sidabro lietum…
Eina derliaus surinkti net ir tas, kas nesėjo,
Ir už lango matyti, kad jau metai prabėgo…

Mieli, „Žilvitiečiai“,

Linkime Jums gerų mokslo metų, prasmingų
darbų, veržliai ženkite į sėkmę ir jau kitais
metais susitiksime švęsti „Žilvičio“ 50-mečio
jubiliejaus.